Tietosuojaseloste

Tmi Aino Pauliina / Nukketohtori

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Nukketohtori / Tmi Aino Pauliina
Y-tunnus: 2596180-1
Osoite: Mannerheimintie 35 B 22
00250 Helsinki
Kotipaikka: Helsinki
Puhelin : 0406633289
Sähköposti: nukketohtori@gmail.com

Henkilörekisterin nimi:

Nukketohtorin asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kommunikoida asiakkaan kanssa ja ilmoittaa työn valmistumisesta sekä toisinaan postittaa valmistunut tilaustyö.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:
Nimi, puhelinnumero/sähköposti. Postitustapauksissa myös osoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:
– Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä
– Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan

Henkilötietojen luovuttaminen

Asiakastietoja ei luovuteta eteenpäin eikä tietoja tallenneta eikä luovuteta EU: n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto
Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Tmi Aino Pauliinan toimitiloissa lukitussa tilassa.
B) Sähköisesti tallennetut tiedot
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Tmi Aino Pauliinan tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm.
Henkilötiedot puhelimessa, tabletissa ja tietokoneella ovat salasanojen takana.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.

Tietosuojaseloste päivitetty 25.5.2018